Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A hatályos jogszabályok megtalálhatóak a www.kapszli.hu -n.

Hatályos jogszabályok (2012-ben modosult)

2004. májusa óta hatályos:

 • 2004. évi XXIV törvény a lőfegyverekről és lőszerekről

2004. szeptembere óta hatályos:

 • 253/2004.(VIII.31.) Korm. rendelet a lőfegyverekről és lőszerekről,
 • 49/2004.(VIII.31.) BM rendelet és
 • 50/2004.(VIII.31.) BM rendelet

A fenti törvény és rendeletek ismeretét a szövetségi alapismereti vizsga anyaga tartalmazza, de tanulmányozásukat és a tevékenységünkre vonatkozó részek feltétlen ismeretét ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik az elöltöltő fegyveres lövészet iránt. Ez az ismeret segít eldönteni, hogy megelégedünk a muzeális fegyverek gyűjtésével vagy legális körülmények között használni is szeretnénk azokat.

A fenti törvényből és rendeletekből kiolvasható, számunkra legfontosabb megállapítások, nem jogászi megfogalmazásban:

 1. Az elöltöltő fegyver nem lőfegyver.
  Ez teszi lehetővé, hogy külön engedély nélkül megszerezzük, birtokoljuk azokat. Tárolásuknál, szállításuknál nem kell figyelembe venni a lőfegyverekre vonatkozó szabályokat. Szigorúan véve a - már 2003. november vége óta hatályos - 175/2003. (X.28.) Korm.rend. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, nem tekinti az elöltöltő fegyvert közbiztonságra különösen veszélyes eszközöknek, mert meghatározó mellékletében "lőfegyverutánzatot" ír. Ennek ellenére nem javaslom közterületen az elöltöltő fegyverek rejtett vagy nyílt viselését, vagy azok nyílt "nézegetését" pl.: egy bárban, sörözőben, vagy akár egy mozi előcsarnokában, de még egy parkban, játszótéren sem.
 2. Az elöltöltő fegyver használatához (lövés leadásához) hatósági engedély kell.
  Ezt az engedély kérését, vagy inkább a hatóságnak való bejelentést nem a fegyver tulajdonosa, hanem egy, a lövészettel foglalkozó sportegyesület végzi. Az engedély kéréséhez ma még mellékelni kell a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítványát, akkor is, ha a fegyverbe be van ütve valamely CIP tagország fémbélyegzője. Ennek jogszerűségét szövetségünk vitatja. A sportegyesületnek kérnie kell az általa üzemeltetett lőtér szabályzatának kiegészítését muzeális fegyverek használatára. Célszerű, ha ezzel együtt az egyesület megkéri a feketelőpor és csappantyú megszerzésére, birtoklására és felhasználására vonatkozó engedélyt is. Az engedélyeket az egyesület "határozat" formájában kapja meg. Célszerű, ha a fegyverekre vonatkozó határozatról az egyesületi tag kér egy másolatot az egyesületétől. Ez elősegíti a fegyverek használatát más, de természetesen elöltöltő fegyveres lövészetre engedélyezett lőtereken. Az ilyen engedély nem érinti a fegyver tulajdonjogát, a fegyvereket nem kell az egyesület lőfegyvertároló helyén tartani.
 3. Muzeális fegyverrel lövést csak sportegyesületi tag adhat le.
  A tagság feltételeit az egyesület alapszabálya írja elő. Egy "lövészbarát" egyesület tagdíj meghatározása lehet erősen a lőtérhasználattól függő, így lehetőséget adva arra, hogy akár csak egyszer vegye évente igénybe a tag az egyesület szolgáltatását.
 4. Feketelőport és csappantyút magánember nem birtokolhat. (2012 05. 01-től lőszer összeszerlői engedélyel és fegyvertartási engedélyel magánszemély is birtokolhatja az előbbieket)
  A hatóság a feketelőport és az általunk használt csappantyút igazságügyi fegyverszakértői állásfoglalással alátámasztva lőszerelemnek tekinti. Így Szövetségünk, a tagság érdekeit és több európai ország rendelkezéseit figyelembe véve, ennél liberálisabb megoldást igényel a jogalkotóktól és a joggyakorlóktól. Tárgyalások folyamatban vannak. A törvény és a rendeletek módosításakor lehetséges az előrehaladás.

Értelemszerűen a szövetségi alapismereti vizsgán a jogszabályi kérdések és válaszok a fentiek szerint módosultak. Erre s vizsgára előkészítő és vizsgáztató szövetségi tisztségviselők külön felhívják a jelölt figyelmét.

A szövetségi alapismereti vizsga az egyén számára nem hatósági feltétele a muzeális fegyver használatának, bár a hatóság a vizsgáztatást, annak tematikáját jóváhagyta. A szövetségi alapismereti vizsga a szövetségi versenyeken való részvétel, a szövetség által biztosított jogok (pl.: a szövetségi ranglistákon való szereplés, bajnoki cím, a szövetség képviseletében való részvétel külföldi versenyeken, stb.) gyakorlásának feltétele lehet. A rendeletek szerint sportegyesületi tag engedélyezett lőtéren leadhat lövést az engedélyezett, bejelentett muzeális fegyverrel. Az egyesülettől, a lőtérszabályzat kiegészítésére, feketelőpor és csappantyú birtoklására, felhasználására benyújtott kérelmében megjelölt lövészetvezető személyénél a hatóság kérheti a szövetségi vizsgát. A lőtér biztonságáért felelős lövészetvezető is kérheti a sportegyesületi tagtól a szövetségi alapismereti vizsga meglétét. Ennek főként a nem "anyalőtéren" való lövészet esetén van jelentősége. A lőtér biztonsága valamennyiünk alapvető érdeke.

Összefoglalva: mit kell tennünk, ha muzeális fegyverünkkel lőni akarunk?

 1. Meg kell venni a fegyvert.
 2. A fegyvert be kell vizsgáltatni
 3. Be kell lépni egy egyesületbe (célszerű egy, a már engedélyezett lőterű egyesület, ahol már van feketelőpor és csappantyú)
 4. Az egyesületnek meg kell kérni a fegyverünkre vonatkozó engedélyt. (2012. 05. 01-től nem kell)
 5. A lövészetvezető ismerteti a helyi adottságokat, feltételeket.
 6. A lövészetvezető biztosítja a feketelőport és a csappantyút és felügyelete mellett leadható a lövés

++++++ Az elöltöltős vadászat +++++++

(Saját kiegészítés)

Vadászni elöltöltős fegyverrel két okból kifolyólag nem szabad. Az egyik ok, hogy feketlőport magánszemély nem birtokolhat, és lövést csak lőtéren adhat le.(2012. 05. 01-től a fentebb említett módon változott) A másik ok, hogy nagyvadra használható  egybeszerelt golyós lőszer lövedékének energiája van meghatározva a vadászati törvényben, így elöltöltőssel nem szabad nagyvadra lőnni mivel nem szereltlőszeres.